White Dental Keramik

White Dental Keramik AB grundades och drivs av mig, Camilla Kjellström.
1985 flyttade jag från Gotland till Stockholm och gick där tandtekniker-
utbildningen 1987–1990. Därefter har jag arbetat i Stockholm på bl a
Mosebacke Dental, Ododent, Delab, Östermalms Tandtekniska och
Elanders Dental.

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt genom kurser och föreläsningar.
Under ett par år var jag medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry,
AACD, och deltog då i två möten, 2006 i San Diego och 2007 i Atlanta.